Jesenná rovnodennosť

Veda a význam jesennej rovnodennosti

Jeseň

Jesenná rovnodennosť
je istý znak pádu.súvisiace odkazy

  • Poézia na jeseň
  • Ročné obdobia
  • Planéty
  • Jarná rovnodennosť

V prírodovednom jazyku je rovnodennosť jedným z dvoch bodov na nebeskej sfére, kde sa pretínajú ekliptický a nebeský rovník. Pre nás ostatných je to jeden z dvoch prípadov za rok, keď Slnko pretína rovník a deň a noc sú približne rovnaká dĺžka .

Na jeseň v septembri sa zdá, že Slnko pretína nebeský rovník zo severu na juh; toto označuje začiatok jesene na severnej pologuli.

The jarná rovnodennosť , tiež známy ako? prvý bod Barana? je bod, v ktorom sa zdá, že Slnko prechádza nebeským rovníkom z juhu na sever. K tomu dochádza v marci, čo znamená začiatok jari na severnej pologuli.

V deň každej rovnodennosti je Slnko nad rovníkom a noc a deň sú približne rovnako dlhé; slovo rovnodennosť sa často používa na označenie ktoréhokoľvek z týchto dátumov.

Rovnodennosti sú nie pevné body na nebeskej sfére, ale pohybujú sa na západ pozdĺž ekliptiky a prechádzajú cez všetky súhvezdia zverokruhu za 26 000 rokov. Tento pohyb sa nazýva precesia rovnodenností. Jarná rovnodennosť je referenčným bodom v rovníkovej súradnicovej sústave.